ARTNAOS
studio

Galerija

Radi ono što voliš i
nikada ne moraš raditi
ni dan.

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Duborez

img

Pozlata

img

Pozlata

img

Pozlata

img

Pozlata

img

Pozlata

img

Pozlata

img

Pozlata

img

Pozlata

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Vitraž

img

Mural

img

Mural

img

Mural

img

Mural

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Ikonografija

img

Fresko

img

Fresko

img

Fresko

img

Fresko

img

Fresko

img

Fresko

img

Fresko

img

Fresko

img

Fresko

img

Fresko

img

Fresko

img

Fresko

img

Fresko

img

Fresko

img

Fresko

img

Fresko

img

Fresko

img

Fresko

img

Fresko

img

Mozaik

img

Mozaik

img

Mozaik

img

Mozaik

img

Mozaik

img

Mozaik

img

Mozaik

img

Mozaik

img

Mozaik

img

Mozaik

img

Mozaik

img

Mozaik

img

Mozaik

img

Restauracija

img

Restauracija

img

Restauracija

img

Restauracija

img

Modelovanje

img

Modelovanje

img

Modelovanje

img

Modelovanje

img

Modelovanje

img

Modelovanje

img

Modelovanje

img

Modelovanje

img

Modelovanje

img

Modelovanje

img

Modelovanje

img

Modelovanje

Sve što možeš da zamisliš
je Realno.
Pablo Picasso

O
Nama

Umetnička radionica NAOS osnovana je 1998.god u Šapcu - Srbija.
Bavimo se likovnim, primenjenim umetnostima i umetničkim zanatima.
Od osnivanja sarađujemo sa vodećim firmama iz oblasti enterijera, obrade stakla, projektnim biroima, trgovine stakla i umetničkim materijalima. Naše aktivnosti su oplemenjivanje enterijera oslikavanjem,izradom duboreza,vitraža,pozlatom,mozaicima i umetničkom obradom metala. Jedinstvena smo radionica u Srbiji koja pokriva sve navedene oblasti. Bitan segment naših delatnosti je i oslikavanje crkava i manastira freskama,kao i ikonopisanje i izrada ikonostasa.Takođe se bavimo i restauracijom i konzervacijom fresaka i vitraža,kao i namestaja. Nudimo usluge 3D modelovanja, 3D skeniranja kao i CNC prosecanje, graviranje i reljefno glodanje drveta.

Ispod možete pogledati naše izabrane referentne radove.

Naše Reference

 • Pozlata

   - Pozlata krsta za crkvu u Draginju-Šabac
   - Pozlata krstova za crkvu Sv.Georgija-Valjevo
   - Pozlata krstova za crkvu manastir Sv.Arhangela-Fruška Gora
   - Pozlata krstova za crkvu Sv.Jovana Krstitelja-Pjenovac-R.Srpska,BIH
   - Pozlata krstova za HRAM SV.Vladike Nikolaja Velimirovića,Valjevo
   - Pozlata krstova za manastir Petnica,Valjevo
   - Pozlata duboreza za vilu"Jefimija"-Dedinje-Beograd
   - Pozlata duboreza za Pavlovo-Ruska Federacija
   - Pozlata duboreza-Sankt Petesburg-Ruska Federacija
   - Pozlata duboreza-Soči-Ruska Federacija
   - Pozlata i restauracija pozlate i namestaja-Vlada R.Srpske
   - Hotel“Four Seasons“-St.Peter.-Ruska Federacija
   - Hotel „Ziya“-Pogdorica,Crna Gora
   - Privatne vile i rezidencije-Ruska Federacija u saradnji sa „X-ar“studiom,Novi Sad
   - Hotel „Radisson“Soči-R.Federacija u saradnji sa „Enterijer Janković“Novi Sad
   - Privatna vila „Mijakinino“-Moskva
   - Privatne vile i rezidencije-R.Federacija-u saradnji sa „Enterijer Janković“-Novi Sad
   - Objekat od državnog značaja-Kaljingrad,R.Federacija

 • Duborez i Graviranje

   - Ikonostas(carske i bočne dveri-vrata) za crkvu Pokrova Presvete Bogorodice na Fruškoj Gore
   - Ikonostas crkve Sv.Georgija -Fruška Gora
   - Ikonostas crkve Sv.Jovana Krstitelja-R.Srpska-BIH
   - Ikonostas crkve Sv.Georgija-Lukovska Banja-Srbija
   - Rezidencijalni objekti Ruske Federacije u saradnji sa vodećom firmom u oblasti enterijera"Enterijer Janković" iz N.Sada
   - „Pavlovo“-Ruska Federacija,u saradnji sa"Enterijer Janković"
   - Soči-Ruska Federacija,rezidencija u saradnji sa"Enterijer Janković"
   - Moskva-Ruska Federacija,u saradnji sa" Enterijer Janković"
   - Sankt Petersburg-Ruska Federacija,rezidencija u saradnji sa "Enterijer Janković"
   - Hotel"Ilok na Dunavu"-R.Hrvatska
   - Hotel „Four seasons“-St.Peter.-Ruska Federacija
   - Ustanove od državnog značaja –Ruska Federacija u saradnji sa „Enterijer Janković“-Novi Sad
   -Privatna rezidencija „Jakimanka“-Moskva,Ruska Federacija u saradnji sa „Enterijer Janković“,Novi Sad
   -Privatna vila –Kaljingrad,Ruska Federacija u saradnji sa „Enterijer Janković“,Novi Sad
   - Privatna vila „Pestovo“-Ruska Federacija u saradnji sa „Enterijer Janković“,Novi Sad
   - Privatna vila“Gorki“-Ruska Federacija,u saradnji sa „Enterijer Janković“,Novi Sad
   - Restoran „Bauman“,Kazanj-Ruska Federacija
   - Duborez –javni objekat za državnu ustanovu-Makedonija
   - Duborez, za privatnu vilu u Sankt Peter.-R.Federacija

 • Vitraz

   - Prozori za crkvu Sv.Jovana Krstitelja,Pjenovac- R.Srpska,BIH
   - Prozori za crkvu Sv.Georgija-F.Gora
   - Prozori za manastir Sv.Arhangela Mihaila I Gavrila
   - Prozor za crkvu Pokrova Presvete Bogorodice -F.Gora
   - Prozori za crkvu Sv.Georgija-Lukovska Banja-Srbija
   - Prozori za kupolu manastira Pustinja-Srbija
   - Prozori za crkvu Sv.Georgija-Valjevo
   - Prozori i ulazna vrata za porodičnu vilu"Vujošević"-Dedinje- Beograd
   - Rezidencijalni objekat"Užička"-Dedinje,Beograd
   - Vitraži u holu firme"Zvezda-Zemun"-Zemun
   - "Varadero"-klub discoteka-Šabac
   - "Aura Profi"-spa centar-Šabac
   - Hotel"Galeb"-Šabac
   - Cafe "Ikar"-Šabac,Srbija
   - Kulturni centar-Sabac,Srbija
   - Porodična kuća"Vinčić"-Šabac,Srbija
   - Vitrazi za crkvu-Vozdovac,Srbija
   - Vitraži za poslovni objekat"Stakloterm"-Šabac,Srbija
   - Poslovni objekat"Mermeri i graniti Ilić"-Šabac,Srbija
   - Apartman u YBC-Beograd
   - Restoran-Hamburg,Nemačka
   - Porodična kuća-Šabac,Srbija
   - Galerija"107"-Zemun,Srbija
   - Apartman"Jan"-Zemun,Srbija
   - Poslovni objekat"Fincom"-Zemun,Srbija
   - Apartman"Đorđević"-Novi Sad,Srbija
   - Vitraž-kupola"Uspenje Presvete Bogorodice"-crkva Sv.Cara Konstantina i Carice Jelene-Niš
   - Privatna vila „Antonovka“,Moskva-Ruska Federacija
   - Privatna vila –Banja Luka-Republika Srpska
   - Privatna vila-Šabac,Srbija
   - Hotel „Poljana“-Soči,Ruska Federacija U saradnji sa „Enterijer Janković“Novi Sad
   - Restoran „Bauman“,Kazanj-Ruska Federacija u saradnji sa „Enterijer Janković“Novi Sad

 • Mozaik

   - Sv.Jovan Krstitelj-privatno vlasništvo-Šabac
   - Sv.Jovan Krstitelj-privatno vlasništvo-Šabac
   - Sv.Georgije-privatno vlasništvo-Bogatić
   - "Silazak Sv.Duha"-manastir Sv.Arhangela-F.Gora
   - "Živonosni izvor"-Prolom Banja,Srbija
   - "Apstrakcija"-privatno vlasništvo-Šabac
   - Mozaik za poslovni objekat"Mermeri i graniti"-Šabac
   - Hram Hristovog spasenja-Ub
   -Isus Hristos i Sv.Petka-crkva u S.Mitrovici

 • Sakralna Umetnost(Manastiri i Crkve)
  • Fresko-slikarstvo
   • - Crkva Pokrova Presvete Bogorodice-F.Gora
    - Crkva Sv.Arhangela Mihaila I Gavrila-F.Gora
    - Crkva Sv.Georgija-manastir Sv.Arhangela-F.Gora
    - Crkva Sv.Jovana Krstitelja-Pjenovac-R.Srpska,BIH
    - Crkva Sv.Georgija-Lukovska Banja,Srbija
    - Trpezarija svečana i dnevna- Manastir Sv.Arhangela-F.Gora
    - Krstionice-manastir Sv.Arhangela-F.Gora
    - Letnjikovac-manastir Sv.Arhangela-F.Gora
    - Crkva Preobraženja Gospodnjeg -Lukovska Banja
  • Ikonopisanje
   • - Ikonostas crkve Pokrova Presvete Bogorodice-F.Gora
    - Ikonostas crkve Sv.Georgija u manastiru Sv.Arhangela- F.Gora
    - Ikonostas crkve Sv.Jovana Krstitelja-Pjenovac,R.Srpska,BIH
    - Ikonostas crkve Sv.Georgija-Lukovska Banja,Srbija
    - Nekolko stotina ikona u privatnom vlasništvu


 • Modelovanje i Livenje

   - Klubski sto "Radisson"- Rusija, u saradnji sa Enterijer Jankovic,Novi Sad, Srbija
   - Privatna vila - ekskluzivni kamin -Rusija
   - Hotel "Four Seasons"- St.Peter.- Russia
   - Restoran "Šljivovica"- Moskva , Rusija

Pravi umetnik
nije onaj ko je inspirisan,
vec onaj ko inspiriše druge.
Salvador Dali

Naše
Usluge

Posedujemo jedinstvenu
mešavinu talenata koji nam omogućavaju
da napravimo raznovrsnu
ponudu usluga.


Takođe nudimo usluge po narudžbini:

-CNC reljefna izrada Vaših ili naših izabranih 3D modela.
-Obrada drveta na rotirajućoj osi naše CNC mašine.
-3D skeniranje i priprema modela za print/ glodanje
-Izrada 3D modela i priprema G-koda


Za detaljniji uvid u naš rad posetite sekciju galerija.

Posetite naš jedinstven umetnički studio
u srcu Srbije.

Kontakt


 • Vladike Nikolaja Velimirovića 5
  15000 Šabac
  Google Mapa
 • Pon-Pet: 8:00am → 3:00pm
  Sub: 8:00am → 2:00pm
  Ned: Zatvoreno

Prati, podrži, podeli